Tag: Athens# Cradle of Western Civilization# Acropolis# Parthenon# Plaka #Evripidou Street #Athens Farmers’ Market # Temple of Hephaestus #